HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN

// Jaques Offenbach

// Staatstheater Mainz // 2019

 

KOSTÜME

 

Regie: Elisabeth Stöppler

Musikalische Leitung: Robert Houssart

Bühne: Valentin Köhler

Video: Andreas Etter

Dramaturgie: Christin Hagemann

                                                                                                                                     Fotos: Andreas Etter